MOU (MOPID and AEPC) "वैकल्पिक ऊर्जा विकासको लागि समझदारी पत्र"