मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको सम्पर्क विवरण

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com