सिंचाइ विकास गुरुयोजना (मस्यौदा)

अार्थिक वर्ष

सिंचाइ विकास गुरुयोजना (मस्यौदा) अध्ययन गरी आ-आफ्नो अमूल्य राय सुझाव यस मन्‍त्रालयको ई-मेल ठेगाना mopid.pr5@gmail.com मा पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

दस्तावेज

प्रवक्ता

प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे
९८५७०८५१२२
mopid.pr5.sp@gmail.com

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com