घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कार्य गर्न कम्पनीहरुलाइ सुचीकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना

कर्मचारीको विवरण फर्म

staff