घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान कार्यको लागि कम्पनीहरुलाई सूचिकृत गरिएको सम्बन्धमा ।