उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा । (सौर्य ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीहरु सबै)