खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता (वास) योजना तयारीको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धमा ।

प्रवक्ता

प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे
९८५७०८५१२२
mopid.pr5.sp@gmail.com

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com