वार्षिक कार्ययोजना बैठकका निर्णयहरु (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)