श्रीमान् सचिवज्यूको बिदाई कार्यक्रम (२०७६ भाद्र ११)