क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन (जिप) खरिदका लागि सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना