आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चूनौती तथा समस्या समाधान विषयक १ दिने अन्तरकृया कार्यक्रम