जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
जिल्ला दररेट ०७६/०७७ 09/04/2019 - 14:14
श्रीमान् सचिवज्यूको बिदाई कार्यक्रम (२०७६ भाद्र ११) ०७६/०७७ 08/29/2019 - 10:42
अग्रिम आयकर कट्टी विवरण ०७५/०७६ अग्रिम आयकर कट्टी.pdf 08/26/2019 - 16:39
माग संकलन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा (घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली) स्थानीय तह सबै, ५ नं. प्रदेश ०७६/०७७ ऊर्जा.pdf 08/19/2019 - 13:51
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ०७६/०७७ समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा.pdf 08/18/2019 - 16:05
वार्षिक कार्ययोजना बैठकका निर्णयहरु (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) ०७६/०७७ वार्षिक कार्ययोजना निर्णयहरु.pdf 08/01/2019 - 13:08
आ.व.०७५/७६ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीका केही झलकहरु ०७६/०७७ 07/26/2019 - 12:57
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु (२०७६ साउन ७ गते भित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गर्ने) - नयाँ फर्मेट प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरेपछि उपलब्ध गराईने ०७६/०७७ 12345.doc , kasamu first class.doc , kasamu second class.doc , kasamu third class.doc , kasamu_first_special_class_word.doc 07/18/2019 - 16:29
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 07/15/2019 - 10:26
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ०७५/०७६ वैदेशिक अध्ययन-तालिम छात्रवृत्ति.pdf 07/14/2019 - 14:23