कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
इन्द्रदेव पाण्डे उपसचिव प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857074122 mopid.pr5.info@gmail.com
ध्रुव धिताल सि.डि.ई खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9857026284 mopid.pr5.wss@gmail.com
राजेन्द्र प्रसाद पन्थी शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847109292
तुल्सि राम अधिकारी शाखा अधिकृत प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा
सुर्यदेव गुप्त इन्जिनियर जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा 9851237051
राम आश्रय शाह इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9857834701
चुडामणी गौतम इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9844711228
गिरिश नन्दन प्रसाद पोरष इन्जिनियर प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9852050367
सहिष्णु पोख्रेल इन्जिनियर प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9843765671
जगन्नाथ गहतराज इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9847030715
लक्ष्मी प्रसाद पन्थी नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847097660
रमेश मरासिनी नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857064678
पदम भट्टराई नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847222105
मुक्तिराम बस्याल कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857054321
गौरा गौतम खरिदार प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847129475

प्रवक्ता

प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे
९८५७०८५१२२
mopid.pr5.sp@gmail.com

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com