प्रगति विवरण

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समग्र विवरण , बुटवल

====================================================

सडक महाशाखा

जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखा, बुटवल

खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा, बुटवल

आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा, बुटवल

====================================================

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, रुपन्देही

====================================================

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी-पश्‍चिम

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ्ग

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दिया

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्यूठान

 जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रुकुम-पूर्व

 भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

 भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ

 भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके

 बाणगंगा सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कपिलवस्तु

 प्रगन्‍ना तथा बड्कापथ सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, दाङ्ग

 माडी-लुङ्ग्री करिडोर सिंचाइ आयोजना, रोल्पा

 प्रदेश ऊर्जा कार्यालय, दाङ्ग

===============================================================================

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, अर्घाखाँची

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाल्पा

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम-पूर्व

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ्ग

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बर्दिया

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, कपिलवस्तु

 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान

===============================================================================

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दाङ

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, प्यूठान

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गुल्मी

 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाँके (अस्थायी)

===============================================================================

 शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही

 शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाल्पा

 शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, दाङ्ग

 शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँके

===============================================================================

 यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रुपन्देही

 यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी, रुपन्देही

 यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङ्ग

 यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँके

 यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देही

 यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पाल्पा

 यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भालुवाङ्ग, दाङ्ग

प्रगति विवरण

report