जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर ०७७/०७८ आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर.pdf 10/16/2020 - 16:15
माग संकलन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा (घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली) स्थानीय तह सबै, ५ नं. प्रदेश ०७६/०७७ ऊर्जा.pdf 08/19/2019 - 13:51
घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदानको लागि माग पठाउने सम्बन्धि प्रदेश नं. ५ का सबै स्थानीय तहहरु लाइ परिपत्र ०७५/०७६ 04/11/2019 - 13:45
म्याद थप तथा भेरीएशन सम्वन्धी परिपत्र। ०७५/०७६ परिपत्र.pdf 03/07/2019 - 15:53
ठेक्काको म्याद थप तथा भेरीएसन सम्वन्धी फारमहरु । ०७५/०७६ ठेक्काको म्याद थप फारम.pdf , भेरीएसन आदेश स्वीकृतिका लागि विशेषज्ञ समूहले पेश गर्ने फारम.pdf , भेरीएसन आदेशका लागि कार्यालयले भर्ने फारम.pdf 12/19/2018 - 12:55
कार्यालयको नाम र छाप सम्वन्धमा । ०७५/०७६ कार्यालयको नाम र छाप ।.pdf 09/23/2018 - 12:35

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण