जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
भुमिगत जल सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ 09/23/2020 - 14:58 ०७७/०७८ ऐन, कानून, निर्देशिका
प्रदेश सडक ऐन, २०७७ 09/23/2020 - 14:55 ०७६/०७७ प्रदेश सडक ऐन, २०७७.pdf ऐन
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति २०७७/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल ईन्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उप-समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदका कर्मचारीहरुको विवरण 09/09/2020 - 16:31 ०७७/०७८ हा.जि. सरुवा प्रकाशन_0.pdf जानकारी, प्रकाशन, समाचार
Notice for Cancellation of Sealed Quotation 07/07/2020 - 10:47 ०७६/०७७ जानकारी, बोलपत्र, समाचार
Invitation for Sealed Quotation 06/07/2020 - 12:18 ०७६/०७७ जानकारी, बोलपत्र, समाचार
करार सेवा जनशक्ति नियुक्ति सम्बन्धी सूचना 05/15/2020 - 11:45 ०७६/०७७ प्राधिकरण विज्ञापन.pdf जानकारी, प्रतिवेदन, समाचार
राजश्‍व असुली सम्बन्धमा । 04/26/2020 - 14:04 ०७६/०७७ राजश्‍व असूली सम्बन्धमा ।.pdf जानकारी, निर्णय, समाचार
प्रेस विज्ञप्ति 04/17/2020 - 17:49 ०७६/०७७ प्रेश विज्ञती.pdf जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती, समाचार
सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ 03/30/2020 - 13:10 ०७६/०७७ सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६.pdf ऐन
सवारी साधन खरिदका लागि विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! 03/27/2020 - 16:46 ०७६/०७७ 1585229803064_5X13 MINISTRY OF PHYSICAL INFRASTCTURE.pdf जानकारी, बोलपत्र, समाचार

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण