जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
जिल्ला वास स‌ंयोजक र वास सम्बन्धि गणक छनोटको लागि संक्षिप्त सुचि प्रकाशित गरीएको सुचना 02/22/2021 - 18:29 ०७७/०७८ वेभ सुचना अन्तरवार्ता सुचि.pdf , गणक सुचि_0.pdf , जिल्ला वास संयोजक सुचि_0.pdf प्रकाशन, समाचार
प्रदेशका सवै स्थानिय तहहरुको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण सम्बन्धि करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सुचना : (आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७।१०।२८ कार्यालय समयसम्म) 01/27/2021 - 14:53 ०७७/०७८ मेचिकालि सुचना.pdf , Application_Form_MoPID.pdf , Application_Form (10-13)_0.docx जानकारी, समाचार
कर्मचारी अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 01/03/2021 - 11:41 ०७७/०७८ कर्मचारी अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf कानून, जानकारी, निर्देशिका, समाचार
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । 01/01/2021 - 10:46 ०७७/०७८ Vehicle Specification-min.pdf जानकारी, बोलपत्र, समाचार
सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाईन फाराम दर्ता सम्बन्धी यस मन्त्रालयबाट भएका निर्णयको जानकारी 12/18/2020 - 15:07 ०७७/०७८ जानकारी, निर्णय, समाचार
आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका 12/08/2020 - 11:24 ०७७/०७८ Bhautik Purbadhar Bajet Inside Setting 2077 Final.pdf जानकारी, प्रकाशन, बजेट, योजना, समाचार
सवारी चालक अनुमति पत्रको Online फाराम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 12/03/2020 - 10:56 ०७७/०७८ जानकारी, समाचार
सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको सवारी करमा लाग्‍ने जरिवाना 10/16/2020 - 16:21 ०७७/०७८ जानकारी, निर्देशिका, समाचार
प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको सवारी साधन करमा लाग्‍ने जरिवाना 10/16/2020 - 16:16 ०७७/०७८ निर्देशिका, प्रकाशन, योजना, समाचार
आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर 10/16/2020 - 16:15 ०७७/०७८ आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर.pdf जानकारी, निर्देशिका, परिपत्र, समाचार

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण