P-WASH-CC को बैठकमा प्रमुख सचिव श्री तोयनाथ ज्ञवालीज्यूको समुपस्थितिमा खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधि तथा प्रस्तावित विधेयकको विषयमा गोष्ठी तथा कार्यशाला सम्पन्न

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण