प्रदेशका सवै स्थानिय तहहरुको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण सम्बन्धि करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सुचना : (आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७।१०।२८ कार्यालय समयसम्म)

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण