जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्मचारी अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ०७७/०७८ कर्मचारी अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 01/03/2021 - 11:41
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७७/०७८ Vehicle Specification-min.pdf 01/01/2021 - 10:46
सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाईन फाराम दर्ता सम्बन्धी यस मन्त्रालयबाट भएका निर्णयको जानकारी ०७७/०७८ 12/18/2020 - 15:07
आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका ०७७/०७८ Bhautik Purbadhar Bajet Inside Setting 2077 Final.pdf 12/08/2020 - 11:24
सवारी चालक अनुमति पत्रको Online फाराम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ०७७/०७८ 12/03/2020 - 10:56
सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको सवारी करमा लाग्‍ने जरिवाना ०७७/०७८ 10/16/2020 - 16:21
प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको सवारी साधन करमा लाग्‍ने जरिवाना ०७७/०७८ 10/16/2020 - 16:16
आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर ०७७/०७८ आ.व.०७७-०७८ का लागि सवारी साधन कर.pdf 10/16/2020 - 16:15
राजिनामा र अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने प्रावधान सम्बन्धमा ०७७/०७८ राजिनामा र अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने प्रावधान सम्बन्धमा.pdf 10/13/2020 - 13:35
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति २०७७/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल ईन्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उप-समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदका कर्मचारीहरुको विवरण ०७७/०७८ हा.जि. सरुवा प्रकाशन_0.pdf 09/09/2020 - 16:31

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण