जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
राजिनामा र अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने प्रावधान सम्बन्धमा ०७७/०७८ राजिनामा र अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने प्रावधान सम्बन्धमा.pdf 10/13/2020 - 13:35
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति २०७७/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल ईन्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उप-समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदका कर्मचारीहरुको विवरण ०७७/०७८ हा.जि. सरुवा प्रकाशन_0.pdf 09/09/2020 - 16:31
Notice for Cancellation of Sealed Quotation ०७६/०७७ 07/07/2020 - 10:47
Invitation for Sealed Quotation ०७६/०७७ 06/07/2020 - 12:18
करार सेवा जनशक्ति नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ प्राधिकरण विज्ञापन.pdf 05/15/2020 - 11:45
राजश्‍व असुली सम्बन्धमा । ०७६/०७७ राजश्‍व असूली सम्बन्धमा ।.pdf 04/26/2020 - 14:04
प्रेस विज्ञप्ति ०७६/०७७ प्रेश विज्ञती.pdf 04/17/2020 - 17:49
सवारी साधन खरिदका लागि विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ०७६/०७७ 1585229803064_5X13 MINISTRY OF PHYSICAL INFRASTCTURE.pdf 03/27/2020 - 16:46
कोरोना (COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकारको अपिल ०७६/०७७ Notice for Fund.pdf 03/24/2020 - 16:14
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ! ०७६/०७७ 03/04/2020 - 17:11

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण