जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
माग संकलन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा (घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली) स्थानीय तह सबै, ५ नं. प्रदेश 08/19/2019 - 13:51 ०७६/०७७ ऊर्जा.pdf जानकारी
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 08/18/2019 - 16:05 ०७६/०७७ समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा.pdf निर्देशिका
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग १/३ 08/13/2019 - 10:17 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति १-३.pdf प्रकाशन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग २/३ 08/13/2019 - 10:16 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति २-३.pdf प्रकाशन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग ३/३ 08/13/2019 - 10:12 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति ३-३.pdf प्रकाशन
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:23 ०७६/०७७ खानेपानी वास कार्यविधि.pdf निर्देशिका
वार्षिक कार्ययोजना बैठकका निर्णयहरु (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) 08/01/2019 - 13:08 ०७६/०७७ वार्षिक कार्ययोजना निर्णयहरु.pdf समाचार
आ.व.०७५/७६ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीका केही झलकहरु 07/26/2019 - 12:57 ०७६/०७७ समाचार
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु (२०७६ साउन ७ गते भित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गर्ने) - नयाँ फर्मेट प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरेपछि उपलब्ध गराईने 07/18/2019 - 16:29 ०७६/०७७ 12345.doc , kasamu first class.doc , kasamu second class.doc , kasamu third class.doc , kasamu_first_special_class_word.doc समाचार
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 07/15/2019 - 10:26 ०७५/०७६ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf समाचार