जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
वार्षिक कार्ययोजना बैठकका निर्णयहरु (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) ०७६/०७७ वार्षिक कार्ययोजना निर्णयहरु.pdf 08/01/2019 - 13:08
आ.व.०७५/७६ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीका केही झलकहरु ०७६/०७७ 07/26/2019 - 12:57
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु (२०७६ साउन ७ गते भित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गर्ने) - नयाँ फर्मेट प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरेपछि उपलब्ध गराईने ०७६/०७७ 12345.doc , kasamu first class.doc , kasamu second class.doc , kasamu third class.doc , kasamu_first_special_class_word.doc 07/18/2019 - 16:29
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 07/15/2019 - 10:26
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ०७५/०७६ वैदेशिक अध्ययन-तालिम छात्रवृत्ति.pdf 07/14/2019 - 14:23
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन ०७५/०७६ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन.pdf 07/12/2019 - 14:25
म्याद थप सम्बन्धमा ०७५/०७६ Scan_20190625.pdf 06/25/2019 - 16:36
परिपत्र (म्याद थप सम्बन्धमा) ०७५/०७६ 06/24/2019 - 13:43
खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता (वास) योजना तयारीको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धमा । ०७६/०७७ 06/17/2019 - 13:30
उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा । (सौर्य ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीहरु सबै) ०७५/०७६ 06/14/2019 - 16:31